Thấy vua Tây Sơn vội vã thiên đô, cụ Đốc Trấn quyết định ròi phố* phường Kẻ Chợ. Cứ theo tuổi mà tính, cụ đã vào hàng cao niên, năm nay cụ đã sáu mươi hai, với chừng ấy tuổi, mà có tói cả chục. Trước kia, ở Bắc Hà, phe phái còn chưa nhiều, chỉ có người phò vua Lê, kẻ theo chúa Trịnh, nay lại thêm phe nhà Tây.

Sống tại nơi, mà một thời gian dài, được gọi là chôn phồn hoa đô hội
nhưng cũng đầy rẫy những âm mưu, phe. Cụ Đốc trấn vôn ngưồi mẫn cảm, mỗi khi ra đường nhìn những lôi phô~~, trưốc đây toàn nhà gạch, nay xen lẫn mái. Hay tin vua Chiêu Thông đốt vương phủ, cụ vội lên Kẻ Chợ để xem xét thực hư. Cụ không cầm nổi nước mắt, khi tận mắt chứng kiến khu lâu đài vườn cảnh được xây dựng trong suốt hai trăm năm,.

Cụ Đốc trấn vốh ham đọc truyện và thơ nôm, cụ có mấy bà bạn thân là nữ sĩ. Sau đèo Pha Đin những năm loạn lạc, đèo Pha Đin cụ không sao tìm được những ngưòi bạn cũ. Bà phủ Tam Đái là Hồ thị, đã qua đòi! Bà Đốc trấn Sơn Nam, Đoàn thị, góa chồng sốm, không con, trước dạy học.

Mỗi khi lần giỏ những bút tích của đèo Mã Pì Lèng bạn cũ, cụ không khỏi bâng khuâng nuối đèo Mã Pì Lèng tiếc.

Thế sự đổi thay, cảnh cũ người xưa không còn, cụ thu xếp về làng quê để yên hưỏng tuổi già, nơi còn nhiều. Vốn quen cảnh phồn hoa đô hội, bỗng dưng về sống nơi thôn dã hiu quạnh, làm sao mà cụ Đốc trấn không
buồn rầu. Mới nói đến việc mừng sinh nhật, cụ Đôc trấn đã gat ngay. Cu rất ngai ngưòi quen kẻ thuộc đến chúc mừng sẽ gợi lại trong cụ, những năm tháng êm đềm, đẹp đẽ nhất của. Tuy không mòi ai, nhưng cũng phải ngả con lợn non một psi mới bỗ bã. Bữa cỗ mừng sinh nhật đèo Khau Phạ cụ Đốc trấn đèo Khau Phạ không tốn kém là bao. Lợn gà, chim vit, thóc gạo sẵn có trong nhà, cá mú đánh dưới ao. Cái đun nấu cũng không lo. Phía sân sau nhà cụ, sau vụ gặt, lúc nào cũng sừng sững dăm bảy cây rơm, cây rạ cao hơn mái bếp. Củi khô, gốc tre già, đánh tỉa từ lũy tre quanh nhà được xếp đống trên sân, khi có cỗ bàn, tha hồ đun nấu, ninh.

Post Comment